Очакванията на потребителите са все по-голямо предизвикателство към дизайнерите

Георги В. Георгиев е изследовател на дизайна (дизайн рисърчър), работещ в областта на дизайн креативити и юзър експириенс, области с решаващо значение за съвременния дизайн с високи изисквания за оригиналност от страна на потребителите. Доктор Георгиев е защитил своята докторска титла в Япония в Джапан Адвансед Инститют ъф Сайънс енд Технолоджи през 2009. След това той работи в японски университети по разнообразни теми в гореспоменатите области. Неговите изследователски интереси са насочени към процеса на дизайна, по специално в ранните му фази, и как той може да доведе до оптимални резултати от гледна точка на потребителите. Доктор Георгиев е сред организаторите на набиращата популярност серия от международни конференции по дизайн креативити 

Какво Ви отведе в Япония и защо решихте там да продължите своята професионална реализация?
Семейството ми отдавна има интерес към японската култура. Имайки в предвид японските постижения в дизайна, преди повече от 10 години отидох в Япония, за да започна докторантура в областта на дизайна със стипендия на японското министерство на културата, спорта, науката и технологиите. След като защитих моята докторска дисертация през 2009, продължих да работя в японс experians ки университети по разнообразни теми в областта на design creativity и user Experience .

Какво точно изследват проучванията в посока Design Creativity?
Проучванията в посока design creativity се простират отвъд проучването на процеса на дизайн, или уменията, който един дизайнер използва за генериране на дизайн идеи, характеризиращи се с висока креативност, оригиналност и практичност. Design creativity включва и проучването на сложното взаимодействие между потребители и дизайнери, с цел създаване на нови и оригинални продукти.

Какви са изискванията на съвременния дизайн?
В съвременния дизайн, който се променя много динамично, изискванията са по скоро от страна на потребителите. Тук с решаващо значение са високите изисквания за оригиналност и креативност от страна на потребителите. 

Потребителят е вече много информиран и в повечето случаи дори образован по темите, за които търси услугите на дизайнер. Трудно ли се защитават неговите очаквания?
Очакванията на потребителите са все по-голямо предизвикателство към дизайнерите. Без съмнение това е един все по-динамичен процес и роля тук има все по-добрата информираност на потребителите.

С какво Годишната дизайн конференция Ви провокира да участвате в нея?
Въпреки че не съм интериорен дизайнер, а изследовател на процеса на дизайн, предполагам че моята по-различна перспектива към създаването на нови идеи, по специално креативноста в този процес, би била интересна за интериорните дизайнери. Работата ми в Япония през последните години е фокусирана върху тази перспектива.

Какво да очакват гостите от Вашата лекция?
Ще се опитам да разясня основни насоки в областта на дизайн креативити и да представя част от моя опит в Япония, давайки различни примери.

Няма коментари:

Публикуване на коментар