Важна е възможността известни българи по света да споделят своя професионален опит

Основен партньор на годишната дизайн конференция е Държавната агенция за българите в чужбина. За нейната мисия и функции разговаряхме с нейния заместник-председател Димитър Владимиров.


Защо ДАБЧ припозна Годишната конференция на интериорните дизайнери в България като събитие, което да подкрепи?
Сред основните задачи на Държавната агенция за българите в чужбина е да осъществява мост между Родината и нашите сънародници зад граница. Затова и Агенцията подкрепя подобни инициативи, които създават условия на известни българи по света да споделят своя професионален опит сред колегите им от Родината. За последните години тези формати обхващат различни сфери на науката, културата и изкуството. Ще споделя само някои от тях: Трите поредни издания на изложбата на български художници зад граница „Толкова близо, толкова далече”, осъществени съвместно с НДФ „13 века България” и НДК бяха особено успешни и породиха интереса на ценителите към българските творци със значими изяви в световното изкуство. Агенцията организира съвместно със Съюза на архитектите в България срещи и изложби  на български архитекти от чужбина с участието на наши сънародници от Европа, САЩ и Канада, придобили известност с осъществените си проекти в областта на архитектурата. 

В такъв ракурс подпомагането от страна на ДАБЧ на Втората годишна конференция на интериорните дизайнери е израз и естествено продължение на  политиката на държавата за интегриране на българските специалисти от чужбина с Родината. Лектори в тази Конференция ще бъдат значими български имена в бранша от Европа и Азия.

И вероятно по-добро от участието им в този Форум и споделянето на техния ценен опит, би могло да бъде само тяхното бъдещо редовно включване в подобни срещи и съвместни проекти…

Разкажете повече за мисията и целите на Агенцията.
Държавната агенция за българите в чужбина към Министерски съвет  ръководи, координира и контролира провеждането на държавната политика по отношение на българските общности извън Република България.
Конкретните дейности на Агенцията са насочени към:
  • съхраняване на българската национална идентичност, самосъзнание, образование и култура зад граница чрез подкрепа на обществените организации на българите по света; 
  • приобщаване на българите от чужбина към обществено-политическия живот в България чрез включването им в обсъждането и разработката на проекти на нормативни и поднормативни актове в областта; 
  • подпомагане на процесите и участие във форуми, които стимулират мотивацията сред българите от чужбина за професионална реализация в България;
  • съдействие и защита на интересите на българите от чужбина пред българските държавни органи и институции.


Кои са основните посоки, за които българите живеещи в чужбина могат да търсят услугите на Агенцията?
ДАБЧ работи с българи от чужбина, които са български граждани и/или лица с български произход. По отношение на вторите, в съответствие с разпоредбите на Закона за българското гражданство, ДАБЧ е компетентна по издаването на удостоверения за български произход на онези чужди граждани, които са потомци на българи и желаят да получат българско гражданство. Тези удостоверения са част от необходимите документи в процедурата по получаване на българско гражданство, която е от компетентността на Министерство на правосъдието.

  По отношение на българските граждани и техните организационни структури Агенцията:
  • информира по въпроси, свързани с техните права и задължения в съответствие с действащата нормативна база в страната и чужбина. В тази връзка създадохме електронния портал за информация и консултация „Родина консулт”. Порталът запознава с възможности и особености за инвестиране и работа, получаване на здравна помощ, легализиране на квалификация или дипломи, издадени при обучението в чужди висши училища (http://rodinaconsult.eu/);
  • предоставя актуална информация за събитията от образователен и културен характер в българските общности по света (http://www.rodinabg.net/ ), както и за  успехите на нашите сънародници  зад граница. 
  • съдейства за поставяне на проблемите на българските граждани пред съответните компетентни държавни органи и институции;
  • организира и подкрепя инициативи от образователен и културен характер, насочени към запазване на българската духовност и укрепване на положителния образ на Родината в чужбина;
  • подкрепя разширяващата се мрежа от организации на българи (български граждани и/или лица от български произход ).

От работата Ви в ДАБЧ какво е Вашето мнение за съхранението на народността на българина по света и защо той има нужда да бъде оценяван и в собствената си страна?
Може би по-точната дума е припознаван. Оценки и квалификации Родината не дава. Ние сме длъжни като държавна институция да създадем условията за укрепване на контактите на нашите сънародници с България. Най-безпрепятствено това става чрез културните и професионални инициативи, защото потребностите от подобни контакти са двустранни. И както работещите българи подкрепят своите близки в страната с финансови средства, които годишно надвишават инвестициите в държавата, така и Родината е необходимо да увеличава изразните средства на грижата за своите чеда по света. Българското самосъзнание и дух се съхраняват само чрез съпреживяване и контакти с Родината. Споменът за символиката на българските традиции, език и обичаи избледнява с времето на поколенията  зад граница. Затова и само в компактните поселения на българи, както и при непосредствените индивидуални творчески и професионални контакти, се запазва и развива българската духовност в чужбина. А ние сме призвани да я поддържаме, за да ни има на тази земя, за да опазим българската народност, чиято корени черпят виталност вече няколко хилядолетия.

Кои са инициативите на ДАБЧ, които планирате за следващата година и къде партньорството с АИДБ намира място?
Държавната агенция за българите в чужбина ще продължи да подкрепя инициативи, които предоставят възможности за изява на българска земя на успели в своето поприще българи. Българската аудитория и професионален елит във всяка една област на обществения живот в страната имат правото и е от жизненоважно значение да се укрепват контактите с нашите сънародници от чужбина, придобили световна известност и натрупали ценен професионален опит. Единението на усилията във всички аспекти на култура, наука и образование на българите от страната и чужбина е залог за бъдещия просперитет на Родината. 


Няма коментари:

Публикуване на коментар