Евро пари за дизайнери


Участник в дискусията на тема "Евро пари за дизайнери" ще е г-жа Таня Илиева. Тя има 16-годишен опит като консултант в разработване и управление на проекти за бизнеса и администрацията. 

Г-жа Илиева притежава дългогодишен опит като финансов контрольор от Първо ниво на контрол и е верифицирала на разходите на над 200 договора за финансиране на международни проекти, в които България участва. Дългогодишен треньор и преподавател по създаване и изграждане на финансова устойчивост на НПО. Гост-преподавал в Американския университет в България по „Подготовка, управление и отчитане на европейски проекти”.

Оценител е на проектни предложения по европейските програми:

1. URBACT III, ЕС, Европейски Фонд за Регионално Развитие, Секретариат в Париж, Франция  
2. INTERACT – ЕС, Секретариат в Братислава, Словакия
3. Програма „Европа за гражданите”, Комисия за Аудиовизия и Култура, Европейска Комисия, Брюксел, 2007-2013
4. Програма за Развитие на Селските Райони, ПРСР, Местна инициативна група МИГ „Тетевен”, Местна инициативна група МИГ „Костенец”
5. Програма за Териториално Сътрудничество „Румъния – България 2007-2013”, Министерство на Регионалното Развитие и Благоустройството, МРРБ
6. Програма за Трансгранично Сътрудничество „ България – Турция 2007-2013”, Министерство на Регионалното Развитие и Благоустройството, МРРБ
7. Програма за Трансгранично Сътрудничество „ България – Сърбия 2007-2013”, Министерство на Регионалното Развитие и Благоустройството, МРРБ
8. Програмата за Европейско Териториално Сътрудничество „Гърция - България 2007-2013”,Министерство на Регионалното Развитие и Благоустройството, МРРБ
9. Оперативна Програма за Междурегионално Сътрудничество „INTERREG IVC” 2007-2013, Министерство на Регионалното Развитие и Благоустройството, МРРБ
10. Оперативна Програма за „Югоизточна Европа” 2007-2013, Министерство на Регионалното Развитие и Благоустройството, МРРБ  
11. Програма BG 05 "Фонд за неправителствени организации", Финансов механизъм на ЕИП 2009-2014, Институт "Отворено общество" София, и Фондация "Работилница за граждански инициативи"
12. Програма BG 07 „Инициативи за обществено здраве“, Норвежки финансов механизъм (НФМ) 2009-2014, Министерство на Здравеопазването, МЗ
13. Програма BG 08 "Културно наследство и съвременни изкуства", Норвежки финансов механизъм (НФМ) 2009-2014, Министерство на Културата, МК
14. Програма БГ 12  „Домашно насилие и насилие основано на полов признак", Норвежки финансов механизъм (НФМ) 2009-2014 Министерство на Вътрешните Работи, МВР
15. Програма БГ 13 „Взаимодействие в рамките на Шенген и борба с трансграничната и организирана престъпност, в т.ч. трафика на хора и странстващи престъпни групи“, Норвежки финансов механизъм (НФМ) 2009 – 2014, Министерство на Вътрешните Работи, МВРНяма коментари:

Публикуване на коментар