Интериорният дизайн е творчество, а интериорният дизайнер - визуален артист

Темата на Втората Годишна Дизайн Конференция - "Професията" породи много различни вълнения и настроения особено провокирани от първата част в дискусията. "Хоби или професия е интериорния дизайн?" - въпрос, за който дебатите започнаха вече неофициално в различните социални мрежи. Акцент в конференцията ще бъде и връзката между изкуството и интериорния дизайн . През целия ден ще има експозиция на платна на художничката Цветелина Русалиева, собственик на галерия "Арена Ди Сердика" и реализирала успешни изложби в Берлин и Париж. Неин мениджър е Светла Ненова, психолог по образование, намерила своето призвание в интериорния дизайн и през последните години реализирала редица проекти на частни домове. Характерно за проектите й е именно присъствието на арт произведения, както и индивидуалността на всеки интериор, съобразен с усещанията на неговия собственик.

Интериорният дизайн е най-печелившата ми професия - споделя Светла Ненова - Изживявам я с цялата гама страст и удоволствие, които могат да бъдат вложени и в понятието хоби. Иначе, не разбирам въпроса. Звучи снизходително, предизвиква излишен конфликт. Защо изобщо възниква подобен въпрос? Дори нашето  законодателство все още да не е ситуирало адекватно тази професия, тук работят не малко български професионалисти на световно ниво. 
Дизайнът е творческа дейност. Създава хармонична среда – произведение на изкуството, която обаче удовлетворява конкретно практично задание.  Разбира се, че е професия, щом печелиш от нея. И да, има добри професионалисти, има и шарлатани,  както във всяка професия. Да превърнеш хобито си в професия, или професията в хоби, е въпрос на личен избор. Всеки може да бъде художник, изобретател, архитект и т.н., стига да има таланта, знанията, качествата за това… стига да е доказал способностите си, но не всеки е добър професионалист, нали така? Отношението към професията на „интериорния дизайнер“ като към  хоби е необосновано пренебрежение към този достоен за уважение труд. 

Един от последните проекти на Светла Ненова и нейното студиото

Какъв е пътят, който изкуството намира в интериора и как той е проправен именно от интериорния дизайнер?
Изкуството е творческа интерпретация на субективните представи на твореца за себе си и света. Интериорният дизайнер от една страна е визуален артист – представя собственото естетическо възприятие, от друга страна обаче, той е изразител на обществени духовни и естетични ценности, на обществени потребности – на всичко, което бих могла да нарека световно културно наследство.  Всеки дизайн е предназначен за конкретни нужди и изпълнява ясни практични задачи. Интериорният дизайн е творчество, същевременно е наука за удобството и за предназначението на средата да ни служи.

На снимката: Светла Ненова (в дясно) и художничката Цветелина Русалиева 
на откриването на последната  изложба в галерия "Арена Ди Сердика"
Защо използвате в проектите си творбите на Цветелина Русалиева и какво означава „картини подходящи за интериор“?
Картините са част от визуалната инсталация на дизайна. Всяко произведение на изкуството може да бъде елемент от дизайна. Дизайнерът създава една практически ориентирана среда, която обаче може да е фантастична и приказна. Той е илюзионист в костюма на вълшебник. Всички произведения на изкуството, било то картини, скулптури, изящни предмети или технологични такива, са елементи от цялостната концепция на дизайна. Могат да са акценти, или фон, да играят ролята на бижута, или на шевица в канавата на визуалната идея. 
Картините на Цветелина Русалиева отговарят на тази амбициозна претенция. Те комуникират с другите авторски творби, било то дори с произведения на промишления дизайн.  Подходящи са за принтиране върху различни материи – плат, стъкло, плексиглас, паравани, върху части на осветителни тела и и т.н. Могат да бъдат пряко рисувани върху стени, подове, тавани. Благодатни са за вплитане в проектите ми. 

Творба на Цветелина Русалиева, използвана в конкретен интериорен проект

Как бихте определила търсенето на дизайнер в обзавеждането на частен имот?
Определям стила си на работа като  творческа психотерапия.  Работата ми досега е само за частни имоти. Съобразявам се с естетическите нагласи на клиентите, все пак те са тези, които ми плащат, за да произвеждам визуални фантазии. Съобразявам се с архитектурните и технически характеристики на обекта, с ограниченията наложени от бюджета, но и със собствените естетични  нагласи. 

Какви са очакванията Ви от Годишна конференция на интериорните дизайнери?
Тук съм за втори път. Идвам, за да сложа пръст на пулса, да се запозная с колеги и с тяхната работа, да обменим идеи и опит.

Няма коментари:

Публикуване на коментар